KLUBBEN / OM KLUBBEN

Kartdata
Kartdata ©2019 Google
KartdataKartdata ©2019 Google
Kartdata ©2019 Google
Kart
Satellitt

om klubben

I følge Råde Rotarys gjestebok ble klubben stiftet den 10. juli 1969. Klubbens offisielle start, charterdatoen,
er 29. sept. samme år og charterfesten ble holdt 22. november 1969
.

Den spede begynnelsen ligger et halvt år lenger tilbake. Banksjef Birger Kristiansen hadde flyttet til Råde fra Tune der han var medlem av Tune Rotaryklubb. Han tok etter en tid kontakt med Kjell Holstad og Birger Tvete-Berger med sikte på å danne en Rotaryklubb i Råde. På forhånd hadde han drøftet dette med Lorentz Kingsrød i Tune Rotary. Disse holdt en rekke møter hvor man fikk nødvendig informasjon og veiledning. 

Det første møtet ble holdt 2. januar 1969 der de ovenfor nevnte rådemenn var tilstede sammen med Lorentz Kingsrød. Han hadde rolle av såkalt Gosrep, distriktsguvernørens spesielle representant for dannelse av klubb i Råde. Tune Rotary ble dermed vår fadderklubb. I startfasen fungerte Kristiansen, Holstad og Tvete-Berger som en selvbestaltet klassifikasjonskomité for oppsetting av mulige medlemmer. Komiteer ble oppnevnt og videre arbeid antok fastere og mer formell form.

Det var i første rekke Birger Kristiansens fortjeneste at klubben ble til. Han ble også klubbens første president. Sammen med Lorentz Kingsrød var Birger Kristiansen på president- og sekretærtreff på Bryn den 20. februar der det ble opplyst at Rotary Internasjonal hadde godkjent dannelse av klubb i Råde. Arbeidet med å finne tyve menn i ledende stillinger innen sine yrker gikk nå sin gang og i møtereferatene dukker stadig nye navn opp. I april er møtetettheten omtrent som i en normal klubb. 

30. april blir Birger Kristiansen valgt til klubbens første president, Th. O. Thoresen til sekretær og Gunnar Heidenstrøm til kasserer.

 Den 22. mai blir det bestemt at klubben skal holde sine møter hos Brødr. Holstad. 

Den 29. mai foreligger den første styreoversikt med de tre som ovenfor nevnt, og videre: 

  - Syvert Galdal, formann i samfunnskomiteen
  - Ragnar Lindem, formann i yrkeskomiteen
  - Johan Nossen, formann i international komite
  - Nils Weel, formann i programkomiteen
  - Birger Tvete-Berger formann i Klassifikasjonskomiteen
  - Kjell Holstad formann i klubbtjenesten. 

Klubben hadde på dette tidspunkt et fulltallig styre, men ikke nok medlemmer. Men det gikk fremover. Fra møtet den 10. juli er referert: 'Vi regner nå med å ha 22 sikre medlemmer og søknad om charter kan dermed sendes." Dette er grunnlaget for at 10. juli regnes som vår stiftelsesdato. 

På møtet den 31. juli heter det at søknaden er sendt. Videre noteres at medlemmene skal holde yrkesforedrag og tre minutter Rotary på møtene fremover. En kan si at fra 10. juli er klubbmøter og øvrig virke kommet inn i de kjente former. 

Den 25. sept. er charterfesten fastsatt til den 22. nov. Distriktsguvernør og pastguvernør er invitert. Kubbens medlemstall skulle vise seg å bli nøyaktig tyve stykker i det to sikre medlemmer falt fra. Navnene på chartermedlemmene er listet opp nedenfor. 

På charterbrevet står som nevnt datoen 29.09.69. Festen den 22. nov. ble et fint og minnerikt arrangement. 

Chartermedlemmer

Birger Kristiansen 
Kjell Holstad 
Birger Tvete-Berger 
Johan Nossen 
Nils Weel 
Syvert Galdal 
Ragnar Berg 
Leif Andersen 
Per Nortug 
Ragnar Lindem 
Kåre Jan Borge 
Kåre Båserud 
Olav Kjøraas 
Michael Olafsen 
Reidar Dahl 
Kjell Kristiansen 
Thore O. Thoresen 
Edvard Grimstad 
Gunnar Heidenstrøm 
Roar LarsenSosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Kihl gård
Adresse: Kihlsveien 15
Postnummer: 1640
Sted: Råde
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 20:00
Møtespråk: no

Place content here
Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...