velkommen til råde rotary's hjemmesider 27. september

Kjære Rotaryvenner.
Torsdag 30.september arrangerer Rotary Business Network South (Råde) et nytt møte.
Denne dagen er temaet "Krisekommunikasjon ifm store, uventede hendelser". 
Foredragsholder er pressesjef i Vy, Åge-Christoffer Lundeby. 
Møtested: Kihl gård i Råde.
For mer informasjon, klikk her1. august
Nytt Rotaryår med nye muligheter og fysiske møter enn så lenge!
Siste fra presidenten vår, Torhild:

Hei Rotaryvenner.
Mandag 2. august starter vi igjen opp møtene i Råde Rotaryklubb. Denne mandagen starter vi opp med en tur i nærmiljøet. Vi møtes kl 1900 på Halvorsrødtangen ved broa over til Oksenøya. Derfra guider Øivind oss på en rundtur på Oksenøya. Vi regner med at turen tar ca 2 timer. Ta gjerne med familie og venner. 

Mandag 16. august er vi igjen utfordret av Onsøy Rotaryklubb til pistolskyting i Jerndalen. Da begynner vi kl 1700 og Råde Pistolskytterlag som er arrangør, vil ha melding om hvor mange som kommer innen fredag 6. august. Påmelding til Jan Sverre j-sverre@online.no eller 909 87 979.

Mer informasjon om møtene 9. august og videre kommer etter hvert.

Mvh
Torhild. 

31. mai

Sluttrapport om prosjekt "Ellenbarrie". For mer informasjon - klikk her

26. mai

Stor aktivitet i klubben om dagen.
Dugnad i Sansehagen og "Natteravnene" for å nevne noe. 
For mer informasjon - gå inn på vår Facebook-side3. mai

Denne mandagen holdt a
dm. dir. Atle Wøllo fra Kongsberg Aviation Maintenance Services (KAMS) et meget interessant foredrag om KAMS sine aktiviteter og pågående prosjekter. For mer info se https://kongsbergams.com/


26. april 
Et internmøte med fokus på pågående prosjekter og litt om møtene fram mot sommeren.
Litt om status på kalenderprosjektet, sansehagen (kommunen kontakts for å høre hvorvidt det er mulig å komme inn innen 17. mai.)
Barnehjemmet i Ellenbarrie er nå sluttført og klubben vil bli invitert til et Teams møte mandag 31. mai kl 1300.
For å kunne se hverandre fysisk ble det besluttet å gjennomføre et møte med strandrydding 7. juni, tid og sted kommer.  
Siste ordinære møte vil bli gjennomført 14. juni, her vil avtroppende og påtroppende president holde et par korte innlegg.

19. april holdt Roar Julsen et interessant og engasjert foredrag om temaet:
«Hva betyr BREXIT for EU, Norge og Storbritannia?»  Klikk her for et fyldig referat.
Roar Julsen har tidligere vært rådmann i Fredrikstad, og senere ansatt ved EU-kommisjonen i Oslo/Brussel. 

15.mars  holdt sognepresten i Råde, Arne-Leon Risholm, et interessant foredrag om aktuelle saker i Råde menighet.
Minnelunden ved Råde kirke, utfordringer ifm pandemien og digitale løsninger var blant temaene som ble belyst.

8. mars var det et internt klubbmøte, 14 av klubbens medlemmer var oppkoblet.
Presidenten innledet med dialog/diskusjon om «Prosjekt Kalender 2021» og oppfølging av «sansehagen» etter ansettelse av kommunal gartner.
Lars-Erik (Samfunnskomiteen) orienterte kort om status for kalender og om neste milepel her (annonsører).
Jan-Sverre holdt et interessant og tankevekkende EGO2 foredrag og berørte også endringer i regelverket for TRF.


Mandag 1. mars hadde vi et åpent møte på Teams.
Her orienterte ordfører i Råde, Renè Rafshol, om aktuelle saker. 
Det var stor interesse fro dette møtet, 17 klubbmedlemmmer og totalt 23 deltok.  


Svend Arild Uvaag holdt et meget interessant foredrag om temaet 
«Nasjonal selvforsyning av matvarer»  mandag 15. februar. 
Det var på det meste 24 deltagere på "Teamsmøtet" denne kvelden. Hele 17 fra egen klubb i tillegg til deltagere fra Jeløy RK, Rygge RK og  Onsøy RK. To eksterne besøkende var også med. Her ser vi Svend Arild øverst i midten.


Møte mandag 15.02.2021: Program: «Nasjonal selvforsyning av matvarer» - v/leder av Østfold Bondelag Svend Arild Uvaag 

11.01.2021
Nok et vellykket "Teams"-møte gjennomført. Med vår distriktsguvernør Ine Barlie samt Jim (Canada) og Wayne (Washington, USA) som gjester.Hei igjen alle sammen.

4. januar ble det første “digitale” klubbmøte gjennomført.
Enkelt “program” ---- se om vi klarte å kople oss opp på TEAMS med med lyd og bilde (video).
Det gikk bra, egentlig veldig bra, vi var 15 stk som alle fikk litt veiledning av Bjørn og
 vi fikk snakket litt om hverdagen vår i jule- og nyttårstiden, og se ansikter igjen.  Trivelig!
De av dere som ikke koblet opp:  ta gjerne kontakt programkomiteen om det er tekniske
grunner/årsaker, kan Bjørn/Jørn eller andre være litt til hjelp.

Med dagens nyheter i bakhodet kan det virke som det vil være lenge til neste “fysiske” rotarymøte på Kihl.
Programmet tom 1. februar er oppdatert på sidene våre.

MVH
Programkomiteen 


Hei alle sammen!

I forbindelse med situasjon landet vårt nå er inne i og de anbefalinger som nå er gitt fra statsminister, helseminister og Folkehelseinstituttet samt distriktet (se mail vedlagt) har styret i Råde Rotaryklubb besluttet at vi avlyser alle møter en tid framover.
Vi må nå tenke utradisjonelt og vurdere å se på hvorvidt nettbaserte møter kan være en løsning for ikke helt å miste kontakten, men dette er ikke gjort over natten. Vi vil følge nøye med i utviklingen og vurdere videre tiltak utfra dette.

Jeg beklager det hele.

Mvh
Elin

TESTMØTEKlikk her for å bli med i møtet

Årsmelding for 2019-2020

Guvernørens håndbok for klubben i distrikt 2260

10.09.2020

Brief fra presidenten som ble gjennomgått mandag 7. september - se her

04.09.2020

Råde Rotatyklubb drar i gang høstens første «vandring»

Råde Rotary administrer Råde Natteravner for kommunen, noe de har gjort siden 2009.
Råde RK administrer og ivaretar utstyr og den nødvendig kontakt med kommunen og Natteravnsekretariatet i Tryg. 
Orienteringer om Natteravnordning i Råde blir gitt på U-skolen hver høst.
Listen over frivillige «ravner» oppdateres jevnlig, og  vi setter opp oversikter over hvem som skal deltar i vandringene på forskjellige datoer.
Oppstart på høstens vandringer var fredag 4. september på relativt kort varsel, og ble
utført av klubbens medlemmer.
Her ser vi bak fra høyre Egil og Einar med følge.


24.08.2020

Hei alle sammen!

August er Rotarys medlemskapsmåned, og vi har derfor satt rekruttering på dagsordenen. I dette rotaryåret vil også rekruttering være høyt prioritert. Mandag er programmet «Medlemsrekruttering». Dette er et felles ansvar, og jeg håper at vi kan komme et stykke på vei ved å arbeide i grupper. Det er derfor viktig at flest mulig av dere kommer på dette møtet.

Mvh
Jan Sverre


12. desember 2019 

Ordfører Rene Rafshol og Einar Smedsvig (Råde Rotary) signerer avtalen om drift av Natteravnene i Råde for de neste tre år.
Strålende!!


3. desember

Program for våren 2020 er oppdatert (tom april) 

12. oktober  

Fra markedsdagen  i Råde 12. oktober. Et meget vellykket arrangement.

 

14. september

Fra markedsdagen i Råde. Jon deler ut hjemmebakte snurrer!

 

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Kihl gård
Adresse: Kihlsveien 15
Postnummer: 1640
Sted: Råde
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 20:00:00
Møtespråk: no

Rotary Buisness Network NB: Torsdag
30. sep. 2021, 17.30 - 21.00

"Krisekommunikasjon i forbindelse med store uvente ...

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...