NYHETER

NYHETER

REFERAT fra møte 20.november:

Referat - Råde Rotary

Tid: Mandag den 20.11.2017 kl. 20-21 - Sted: Kihl gård, 1640 Råde

Til stede: Øivind Lågbu, Jon Thoresen, Jan Sverre Hanssen, Lars Erik Holstad Lilleng, Terje Beck, Hans Christian Kihl, Harald Borgebund, Viggo Sundby, Elin Carlsen, Eva Mikkelrud, Sylvi Haftorn, Camilla Utne, Sigrun Steinkjer, Torhild G. Nilssen, Thor Martinussen, Monica Vinje.

Referent: Monica Vinje

Tema for dagen: «Fredrikstad – forvandlingens by gjennom 450 år». Ved historiker Trond Svandal

Generelt: Leder åpnet møte. Ingen fødselsdager siden sist.

Nytt fra komiteene/prosjekter:

Sylvi orienterte om Natteravn. Vi trenger flere Rotarymedlemmer til å tegne seg på lista. Det er god reklame og symboleffekt for Rotary at medlemmer er med og går natteravn.

Monica orienterte om møtet for kvinnene: Det ble holdt et for-møte denne dagen der alle 8 kvinner i Råde Rotary deltok. Løst og fast ble tatt opp. En idè om et nytt prosjekt som kan gi publisitet og engasjement ble spesielt diskutert. Matkurs for barn og unge er en tanke som kan jobbes videre med. Kan være et årlig opplegg i forbindelse med kulturuka, Parkfestivalen. Vi kan spille på bygdas visjon som Østfolds matfat, bondelagets sterke posisjon i bygda, gavmilde bønder og lokal matkultur.

Dagens foredrag: Begynnelsen til Fredrikstad ligger i Sarpsborg. Etablert der av Olav den hellige i 1016, der den ble liggende i 551 år. Det inntraff en stor bybrann i 1567, påsatt av svenskene. Byen ble flyttet eller etablert (på nytt) - alt ettersom man ser de - til Fredrikstad i 1569. Stiftet der av Fredrik II under navnet Fredrikstad. Grunnen til flyttingen kontra en oppbygging på samme sted, var antagelig 3-delt. Gode bymarker med åpne sletter gav godt jordbruk, mange var bønder. Lå godt til rette for handel og havner grunnet elvas munning. Handel med trelast, jern og skinn. Store forekomster av sild gjorde det gunstig å legge byen nærmere havet og havnene.

I 1663 ble Fredrikstad en festningsby grunnet trussel om krig fra svenskene. Mange lover og regler ble innført for byens borgere. De sivile innbyggerne var 1000-1200 i tallet. I tillegg var det 2-3000 soldater som skulle ha losji. I fredstid var tallet lavere, ca 3-400 soldater. Soldater og sivile levde i samspill.

Andre bosettinger ble etterhvert etablert i Vaterland og i forstaden (Vestsiden av elva). På slutten av 1700-tallet var det store bybranner og senere en kolera-epidemi som tok livet av 10% av befolkningen. I 1814 ble byen overgitt til svenskene etter et 6-timer langt angrep. Det ble union med Sverige. Handel og trelast forsvant, og det ble nedgangstider.

I 1860-årene ble det frislipp for trelasthandel, og byen fikk et stort oppsving som plankeby. 15-16 dampsagbruk ble etablert. Mange nye bydeler vokste frem. Senere overtok kjemiske og mekaniske virksomheter. Men også mange skofabrikker og canning.

Etter 2. verdenskrig var det bolignød, og det ble etablert flere nye boligområder som Kongsten, Gudeberg, Prestelandet mfl.  Sykehuset som ble etablert på midten av 50-tallet, ble en viktig og stor arbeidsplass for byen. To nye bruer bandt Fredrikstad tettere sammen. Kråkerøybrua og Fredrikstadbrua som ble åpnet i 1957. 


19.09.2017 - En fornøyd dugnadsgjeng fra sansehagen - forevighet av eva28.08.2017 - Tove Nilssen og harald borgebund - to nye medlemmer i råde rotary! 
01.10.2015 - NOK EN DUGNAD I SANSEHAGEN

Bra oppmøte på dugnaden hvor nye steinheller kommer på plass - her med bl.a primus motor Aage Andreas24.08.2015 - Medlemsutvikling 2015/2016 


13.07.2015 - dugnad i sansEhagen

Dugnadsgjengen tar seg en velfortjent pust i bakken! 01.07.2015 - Guvernørskifte

Her ser vi Jan Sverre holde sin avslutningstale ved guvernørskifte på Fredriksten hotell. (referat)


29.06.2015 - Presidentskifte 

Hjemme hos Eva.
Her er vår nye president Hans Christian Kihl sammen med past president Eva Mikkelrud. (referat)
14.08.2014 - Jan sverre hanssen - distrikstsguvernør

 

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Kihl gård
Adresse: Kihlsveien 15
Postnummer: 1640
Sted: Råde
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 20:00
Møtespråk: no

Place content here
Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...